These are the search results for “Migrácia ” which is a synonym for your search term “imigrácia”

špeciálne informácie
Bývanie pre utečencov
Neplnoletí cudzí štátni príslušníci
Pomoc repatriantom
Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi pre migrantov
Jazykové kurzy
Poradenstvo v cudzom jazyku
Povolenie na pobyt
Rasizmus
Rodinné alebo partnerské poradenstvo pre migrantov
Štátna príslušnosť
Tlmočníci a prekladatelia
Utečenci