Fachgebiet Sozialarbeit - Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

3180 Lilienfeld, Am Anger 2

telefón: 02762/9025-31590

e-mail: post.bhlf@noel.gv.at

webová stránka:

centrála
Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

popis

  • Beratung und Betreuung von Minderjährigen und deren Bezugspersonen
  • Schutz von Minderjährigen in Krisensituationen
  • Pflege- und Adoptiveltern (Eignungsüberprüfung)
  • Hilfe in besonderen Lebenslagen
  • Beratung zur Sozialhilfe
  • Hilfe für Menschen mit Behinderung
  • Beratung zu geeigneten Pflegeformen
Topics
Adopcia
Anonymný pôrod
Finančné príspevky na starostlivosť o dieťa
Násilie voči deťom
Neplnoletí cudzí štátni príslušníci
Okresné hajtmanstvo
Pestúnske rodiny
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Rodičovská poradňa
Sociálne poradenstvo
Úrad pre mladistvých
Zanedbanosť
Zanedbávanie starostlivosti o deti