These are the search results for “Pracovná inšpekcia ” which is a synonym for your search term “"inšpekcia práce"”

Pozri tiež
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pracovné právo