• Adopcia
 • Advokát
 • Advokáti (Advokát)
 • AIDS
 • Akútna psycho-sociálna starostlivosť
 • Alkoholová závislosť (Závislosť od alkoholu)
 • Alternatívna vojenská služba (Civilná služba)
 • Alzheimerova choroba (Demencia)
 • Anartria (Poruchy reči)
 • Anonymný pôrod
 • Antidiskriminácia (Rovnocenné zaobchádzanie )
 • Apalický stav (Kóma vigile)
 • Astma (Pľúcne ochorenia)
 • Au pair
 • Autizmus
 • Azylanti (Utečenci)