These are the search results for “Právo na výkon opatrovníctva ” which is a synonym for your search term “"verejné opatrovníctvo"”

Pozri tiež
Mediácia
Právo návšetvy
Sprevádzanie dieťaťa pri návšteve
Úrad pre mladistvých