These are the search results for “Postihnutie zraku ” which is a synonym for your search term “"slepota "”

špeciálne informácie
Postihnutie zraku – svojpomoc
Pozri tiež
Bezbariérové bývanie
Dovolenka pre osoby so zdravotným postihnutím
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Zľavnené cestovné