These are the search results for “Neplnoletí cudzí štátni príslušníci” which is a synonym for your search term “"neplnoletí cudzinci"”

všeobecnejšie informácie
Migrácia
Pozri tiež
Jazykové kurzy
Pomoc repatriantom
Školská integrácia
Úrad pre mladistvých