These are the search results for “Osobná pomoc ” which is a synonym for your search term “"handicapované osoby - pomoc"”

špeciálne informácie
Osobná pomoc na pracovisku
Pozri tiež
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Školská integrácia