These are the search results for “Detský ombudsman ” which is a synonym for your search term “"detský obhajca práv"”

Pozri tiež
Informácie pre deti a mládež
Ochrana mládeže
Poradenstvo pre mladistvých