These are the search results for “Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie” which is a synonym for your search term “"ubytovanie s dozorom s cieľom sociálnej integrácie"”

všeobecnejšie informácie
Bývanie pre bezdomovcov
Pozri tiež
Bezdomovci
Bývanie pre postihnuté osoby
Bývanie pre psychicky choré osoby
Domovy pre matky s deťmi