Pozri tiež
Duševné choroby
Chránené dielne pre zdravotne postihnuté osoby
Podpora vývoja
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Preukaz zdravotne postihnutého
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Špeciálne školy
Telesné postihnutie