These are the search results for “Domovy a opatrovateľské ústavy ” which is a synonym for your search term “"opatrovateľské domy"”

všeobecnejšie informácie
Bývanie pre staré osoby
špeciálne informácie
Bytové domy pre staré osoby
Krátkodobé miesta s ošetrovateľskou starostlivosťou
Prijatie do opatrovateľského ústavu
Pozri tiež
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Opatrovateľský dozor
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie