These are the search results for “Ženský dom ” which is a synonym for your search term “"útulok pre týrané ženy "”

všeobecnejšie informácie
Násilie voči ženám
Pozri tiež
Násilie voči deťom
Poradenstvo pre ženy
Sexuálne násilie