BBRZ Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum

telefón: 0800/206400 (kostenlose BBRZ-Hotline)

fax: 01/740222508 (Kundenservice)

e-mail: office-regionost@bbrz.at (Mag. Werner Grünstäudl, Regionalleiter)

webová stránka:

popis

  • Berufliche Rehabilitation
  • Prävention
  • Beratung
  • Intensiv Rehabilitation
  • Qualifizierung
  • Integration
Topics
Návrat do zamestnania
Pracovné projekty
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Spracovávané sady údajov
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby