These are the search results for “Dočasné obytné domy pre bezdomovcov ” which is a synonym for your search term “"ubytovne pre bezdomovcov"”

všeobecnejšie informácie
Bývanie pre bezdomovcov
Pozri tiež
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie