These are the search results for “Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia” which is a synonym for your search term “"nespôsobilosť na právne úkony"”

Pozri tiež
Obhajca záujmov a práv pacientov
Okresné súdy
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie