These are the search results for “Odškodnenie obete páchateľom” which is a synonym for your search term “"mediácia v trestných veciach"”

všeobecnejšie informácie
Mediácia
Pozri tiež
Mediácia
Obete zločinov
Pomoc obetiam
Postpenitenciárna starostlivosť