Online-Service: finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit)

webová stránka:

webová stránka:

webová stránka:

špeciálne informácie
Zastupovanie opatrovateľa
Pozri tiež
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Starostlivosť o chorých