These are the search results for “Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb ” which is a synonym for your search term “"pomoc pri práci"”

všeobecnejšie informácie
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
špeciálne informácie
Profesijné integračné programy
Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Pracovné projekty
Rehabilitácia