These are the search results for “Preukaz zdravotne postihnutého ” which is a synonym for your search term “"preukaz invalida "”

Pozri tiež
Mobilita zdravotne postihnutých osôb
Parkovisko pre zdravotne postihnuté osoby
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Zľavnené cestovné