These are the search results for “Parkovisko pre zdravotne postihnuté osoby ” which is a synonym for your search term “"parkovisko pre handicapované osoby"”

všeobecnejšie informácie
Mobilita zdravotne postihnutých osôb
Pozri tiež
Prepravná služba pre zdravotne postihnuté osoby