These are the search results for “Demencia ” which is a synonym for your search term “"alzheimerova choroba"”

špeciálne informácie
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Svojpomoc pri demencii
Pozri tiež
Gerontopsychiatria
Poradenstvo pre opatrovníkov