These are the search results for “Materská škola ” which is a synonym for your search term “škôlka”

všeobecnejšie informácie
Starostlivosť o deti
špeciálne informácie
Detské jasle
Integrácia v škôlkach
Školské družiny
Pozri tiež
Stráženie detí a starostlivosť o deti počas dňa