Hotline für vermisste Kinder

telefón: 11 6000 (europaweit)

webová stránka:

Topics
Linky tiesňových volaní