These are the search results for “Finančné príspevky na starostlivosť o dieťa” which is a synonym for your search term “"príspevok na dieťa"”

Pozri tiež
Pestúnske rodiny
Úrad pre mladistvých