These are the search results for “Hluchonemí a nevidomí ” which is a synonym for your search term “"hluchí a slepí"”

Pozri tiež
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Postihnutie sluchu
Postihnutie zraku