Pozri tiež
Bývanie pre psychicky choré osoby
Bývanie pre staré osoby
Bývanie pre utečencov
Domovy pre matky s deťmi
Ubytovanie pre mládež
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie