These are the search results for “Prerušenie tehotenstva ” which is a synonym for your search term “"umelé prerušenie tehotenstva "”

všeobecnejšie informácie
Tehotenstvo a pôrod
Pozri tiež
Nemocnice
Nemocnice verejné
Plánovanie rodiny