These are the search results for “Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby ” which is a synonym for your search term “"invalidné osoby – zamestnanie"”

špeciálne informácie
Chránené dielne pre zdravotne postihnuté osoby
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Pozri tiež
Pracovné projekty
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby