špeciálne informácie
Hromadenie zvierat
Závislosť od zhromažďovania predmetov
Pozri tiež
Odpad
Zanedbávanie starostlivosti o deti