These are the search results for “Poruchy schopnosti učiť sa ” which is a synonym for your search term “"poruchy učenia"”

Pozri tiež
Bývanie pre postihnuté osoby
Duševné choroby
Chránené dielne pre zdravotne postihnuté osoby
Podpora vývoja
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Preukaz zdravotne postihnutého
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Špeciálne školy
Telesné postihnutie