These are the search results for “Poradenstvo o správnej výžive” which is a synonym for your search term “"zdravá výživa"”

Online-Service: Adipositas

mobil: 0664/8240992 (Elisabeth Jäger, Adipositas Selbsthilfegruppen)

e-mail: elisabeth-m.jaeger@a1.net (Elisabeth Jäger, Adipositas Selbsthilfegruppen)

webová stránka:

webová stránka:

webová stránka:

Pozri tiež
Diabetes (cukrovka)
Poruchy v prijímaní stravy
Zdravie žien