These are the search results for “Závislosť od hry ” which is a synonym for your search term “"hráčska závislosť "”

všeobecnejšie informácie
Závislosť
Pozri tiež
Psychoterapia
Zadlženosť
Závislosť od Internetu