Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Ośrodek dziennego pobytu dla bezdomnych
Sklepy socjalne
Zabezpieczenie społeczne