Zobacz też
Duszpasterski telefon zaufania
Duszpasterstwo
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Opieka psychosocjalna w nagłych wypadkach
Ośrodki socjopsychiatryczne
Żałoba