Zobacz też
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Trauma