Zobacz też
Duszpasterski telefon zaufania
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Ośrodki socjopsychiatryczne
Przynależność wyznaniowa