Zobacz też
Ofiary przestępstw
Pozasądowe porozumienie stron
Zwolnienie z więzienia