Zobacz też
Rząd kraju związkowego w Austrii
Urząd gminny / Urząd dzielnicy