Zobacz też
Nadzór jakości opieki
Rzecznik osób niepełnosprawnych
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik Praw Pacjenta