Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Jäggle Erwin, Ing. Mag., ECP, Psychotherapie

2721 Bad Fischau, Institutsgasse 11 [Mütterstudio]
2340 Mödling, Friedrich Schiller-Straße 65 [Zentrum für Imago-Paartherapie]

E-mail: erwin.jaeggle@myimago.at

Website:

Topics
Psychotherapy
Psychotherapy for young persons