Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Adipositas

Mobile phone: 0664/8240992 (Elisabeth Jäger, Adipositas Selbsthilfegruppen Österreich)

E-mail: elisabeth.jaeger@adipositas-shg.at

Website:

Website:

Website:

Topics
Diet Counselling
Eating disorders
Health education