NEBA Netzwerk für Berufliche Assistenz, Sozialministeriumservice (früher: Bundessozialamt)

Strona internetowa:

Opis

Übersicht/Informationen über Jugendcoaching,Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz, Jobcoaching

 

Informacje ogólne
Integracja zawodowa
Zobacz też
Nauka zawodu
Orientacja zawodowa
Pośrednictwo pracy
Programy aktywizacji zawodowej