Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

www.bittelebe.at, Hilfe für junge Leute

Phone: 147 (Rat auf Draht)

Phone: 142 (Telefonseelsorge, kostenlos und anonym)

Website:

Description

Du hast Angst, dass sich dein Freund oder deine Freundin etwas antut?

Informationen über das Erkennen von Signalen, Gesprächs- und Verhaltenstipps, Notrufe, Adressen 

 

 

Topics
Suicide
Telephone helplines