Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Job4You - Wr. Neustadt - NÖ Volkshilfe

2700 Wiener Neustadt, Grazer Straße 49-51

Mobile phone: 0676/870027899 (Mag. Bric Ruth, Projektleitung)

E-mail: wr.neustadt@noe-volkshilfe.at

Website:

Website:

Description

eine arbeitspolitische Beratungsstelle für 14 bis 25 jährige, die auf der Suche nach einer Lehrstelle, einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz sind

Topics
Vocational orientation