Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verteidigernotruf, Österreichischer Rechtsanwaltskammertag

Phone: 0800 376 386 (kostenfrei)

Website:

Business Hours

rund um die Uhr

Description

Rechtsanwaltschaftlicher Bereitschaftsdienst für festgenommene Beschuldigte

Topics
Lawyer
Legal counselling
Telephone helplines