Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Adam Silke, MSc, Psychotherapie

2215 Raggendorf, Matzner Straße 13

Mobile phone: 0650/8409114

E-mail: sa261173@a1.net

Website:

Description

Systemische Familientherapie im Einzel-, Gruppen- und Familiensetting (Kassenzuschuss möglich), Paartherapie

Topics
Psychotherapy