Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tagesmütter - NÖ Volkshilfe

2700 Wiener Neustadt, Grazer Straße 49-51

Mobile phone: 0676/8700-28808 (Tagesmütter-Telefon)

Fax: 02622/82200-13

E-mail: kids@noe-volkshilfe.at

Website:

Website:

Description

  • Vermittlung von Tagesmüttern
  • Ausbildung zur Tagesmutter
Topics
Child minders