Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Essstörungs-Hotline

Phone: 0800 20 11 20

E-mail: hilfe@essstoerungshotline.at (Email-Beratung)

Website:

Website:

Business Hours

Montag bis Donnerstag 12.00 - 17.00 Uhr (werktags)

Description

kostenlos - anonym - bundesweit

Topics
Eating disorders
Online counselling
Telephone helplines