Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Heilbehelfe und Hilfsmittel

Website:

Website:

Website:

Topics
Technical aids for persons with disabilities
Technical aids for persons with hearing disability
Technical aids for persons with physical disability
Technical aids for persons with visual disability